GÁC MUỖNG (TA08-1)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA08-1 9*5.5cm