CHÉN CHẤM (TA4901)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA4901 (8*4cm) 96ml