DĨA TRÒN ẢO (TAB)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TAB61 6″ (16cm)
2 TAB71 7″ (18cm)
3 TAB81 8″ (20.5cm)
4 TAB91 9″ (23cm)
5 TAB101 10″ (26.5cm)
6 TAB121 12″ (30.5cm)
7 TAB141 14″ (34.5cm)
8 TAB161 16″ (40cm)
9 TAB181 18″ (45cm)