DĨA TRÒN CẠN (08)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA6108 6″ (16cm)
2 TA7108 7″ (18cm)
3 TA8108 8″ (20.5cm)
4 TA9108 9″ (23cm)
5 TA10108 10″ (25.5cm)