CHÉN CHẤM TRÒN (TA390321)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA390321 9cm