DĨA TRÒN SÂU (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA142 14″ (35.5cm)
2 TA162 16″ (40cm)