TÔ HÌNH TRÒN (H)

STT Mã Hàng Kích thước
1 H9419 23cm (1050ml)