TÔ SÚP TRÒN (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA64 6″ (15.5cm)
2 TA74 7″ (18cm)
3 TA84 8″ (20.5cm)
4 TA94 9″ (23cm)
5 TA104 10″ (25.5cm)