DĨA HÌNH VUÔNG (SQD)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQD31 8.5cm
2 SQD61 15cm
3 SQD81 21cm
4 SQD101 27cm