DĨA LÓT (S401, S402)

STT Mã Hàng Kích thước
1 S401 13cm
2 S402 14.5cm