DĨA LÓT (S406, S407)

STT Mã Hàng Kích thước
1 S406 14.5cm
2 S407 16.5cm