DĨA HÌNH VUÔNG (SQE)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQE61 15cm
2 SQE81 21cm
3 SQE101 27cm