DĨA HÌNH VUÔNG (SQL*19)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQL8119 21.5cm
2 SQL10119 26.5cm