DĨA TRÒN CẠN (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA61 6″ (16cm)
2 TA71 7″ (18cm)
3 TA81 8″ (20.5cm)
4 TA91 9″ (23cm)
5 TA101S 10″ (25.5cm)
6 TA111 11″ (28cm)
7 TA121 12″ (31cm)
8 TA141 14″ (35.5cm)