DĨA TRÒN CẠN (W)

STT Mã Hàng Kích thước
1 W81 20.5cm
2 W91 23cm
3 W101 26.5cm
4 W121 31cm