DĨA TRÒN ẢO (03)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TAB65103 6.5″ (17cm)
2 TAB85103 8.5″ (21.5cm)
3 TAB9103 9″ (23.5cm)