DĨA TRÒN SÂU (*08)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA7208 7″ (18cm)
2 TA8208 8″ (20cm)
3 TA9208 9″ (23cm)