DĨA SÒ

STT Mã Hàng Kích thước
1 Z53 12.5cm
2 Z63 16cm
3 Z73 18cm
4 Z83 20.5cm
5 Z93 23.5cm
6 Z103 26.5cm