DĨA THUYỀN CẠN

STT Mã Hàng Kích thước
1 CB9300 23.5*14.5*4cm
2 CB11300 28.5*18.5*4cm
3 CB13300 33.5*20.5*4.5cm