CHÉN CHẤM (TA490321)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA490321 (9*4.5cm) 100ml