CHÉN CHẤM TRÒN (TA39)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA39 9cm