THỐ SÚP (TA281C/TA281SC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA281C/TA281SC 290ml/6″ (15.5cm)