THỐ CƠM

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA684PL 8″ (21cm)
2 TA604PL 10″ (25cm)
3 TA614PL 11″ (27cm)