DĨA TRÒN ẢO SỌC (17)

STT Mã Hàng Kích thước
1 B6117 15.5cm
2 B7117 18cm
3 B8117 20cm
4 B9117 22.5cm
5 B10117 26.5cm