DĨA TRÒN SÂU (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA62 6″ (16cm)
2 TA72 7″ (18cm)
3 TA82 8″ (20.5cm)
4 TA92 9″ (23cm)