DĨA TRÒN SÂU SỌC (17)

STT Mã Hàng Kích thước
1 B6217 6″ (15.5cm)
2 B7217 7″ (18cm)
3 B8217 8″ (20cm)
4 B9217 9″ (23cm)