THỐ HẦM NHỎ (TA135PL/TA291SC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA135PL/TA291SC 370ml/6″ (15.5cm)