THỐ (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA354PL 4.5″ (11.5cm)
2 TA454PL 5.5″ (14cm)
3 TA554PL 6.5″ (17cm)