TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C027/S027 80ml/11.5cm
2 C028/S028 110ml/12.5cm