CHUM TRÀ (TC90006)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TC90006 115ml