TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C016/S016 80ml/11.5cm
2 C017/S017 205ml/15.5cm