TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C08217/S08217 235ml/15cm