DĨA TRÒN SÂU SỌC (17)

STT Mã Hàng Kích thước
1 W10217 26cm
2 W11217 27.5cm
3 W12217 30cm