DĨA LÓT (TA281SC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA281SC 15.5cm