DĨA CHẤM TRÒN (03)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA2103 8.5cm
2 TA35103 10.5cm
3 TA5103 13cm