Bộ tách trà hoa lá ngò (1093)

591-7 (1093)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 591PL 1 535ml
2 Tách Trà – C065 6 95ml
3 Dĩa Lót – S065 7 12cm