Bộ tách trà nốt nhạc (1098)

560-7 (1098)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 560PL 1 555ml
2 Tách Trà – C032-1 6 90ml
3 Dĩa Lót – S032 7 13cm

Xem thêm Tô, Chén, Dĩa Hoa Giao Hưởng