BỘ BÀN ĂN (CK005)

CK005 (1015)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 10 11cm