DĨA NHỎ 3 NGĂN

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA131-3 15*8cm