DĨA NHỎ 2 NGĂN (TA131)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA131 8*8