TÔ BẦU SỌC (17)

STT Mã Hàng Kích thước
1 THD6417 15cm
2 THD7417 18cm
3 THD8417 20cm
4 THD9417 23cm