TÔ PHỞ TRÒN (THD)

STT Mã Hàng Kích thước
1 THD524 5″ (13cm)
2 THD64 6″ (15cm)
3 THD74 7″ (18cm)
4 THD84 8″ (20.5cm)
5 THD94 9″ (24cm)
6 THD104 10″ (25.5cm)