TÔ SÚP TRÒN (03)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA8403 8″ (20cm)
2 TA9403 9″ (21.5cm)
3 TA10403 10″ (26cm)