THỐ SÚP NHỎ (TA255CSL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA255CSL 195ml/6″ (15cm)