THỐ LỚN (TA374PL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA374PL 22.5*15cm (2400ml)