THỐ LỚN (TA884PL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA884PL 21*10.5cm (2550ml)