TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C030/S030 240ml/15cm