TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C091/S091 110ml/12.5cm
2 C092/S092 335ml/17cm