HOA ĐÀO

Hoa Đào – Loài hoa của Bình An

Hoa thường khoe sắc vào những dịp đầu năm mới, nên hoa Đào được xem là báo hiệu không khí cho một năm mới an nhàn, may mắn và hạnh phúc. Đầu năm – thời điểm các gia đình Việt quay quần bên nhau khiến tình cảm gia đình thêm gắn bó và khăng khít, vì thế hoa Đào cho ngày tết cũng mang những ý nghĩa rất thiêng trong nó.

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH B62406: 15cm (560ml)

B740610: 17.5cm (920ml)

B840610: 20cm (1380ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA CẠN A6106: 16cm

A8106: 20cm

DĨA SÂU A6206: 16cm

A7206: 18cm

A8206: 20cm

A9206: 23cm

CHÉN TƯƠNG TA39: 9cm
DĨA CHẤM TA2103: 9cm

Xem thêm bộ Bình Trà hoa Đào

Bộ trách trà Hoa đào