HÀO QUANG

Họa tiết Hào Quang –  2025

Nhìn họa tiết này chúng ta có thể liên tưởng đến ánh mặt trời hào quang.

Nhiều người tin rằng hào quang là hình ảnh của sự phong phú về tinh thần, vật chất và các phước lành.