HÀO QUANG

Họa tiết Hào Quang –  2025

Nhìn họa tiết này chúng ta có thể liên tưởng đến ánh mặt trời hào quang.

Nhiều người tin rằng hào quang là hình ảnh của sự phong phú về tinh thần, vật chất và các phước lành.

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH B62406: 15cm (560ml)

B740610: 17.5cm (920ml)

B840610: 20cm (1380ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA CẠN A6106: 16cm

A8106: 20cm

A10106: 27.5cm

DĨA SÂU A6206: 16cm

A7206: 18cm

A8206: 20cm

A9206: 23cm

CHÉN TƯƠNG TA39: 9cm
CHÉN TƯƠNG TA39: 9cm